รายละเอียดประกาศเชิญชวน #60

รหัส60
เลขที่เอกสาร2/2562
คำอธิบายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1566200204.เชิญชวนคอม ป.ตรี.pdf
วันที่ประกาศ16-08-2019
ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ568100.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์