รายละเอียดประกาศเชิญชวน #61

รหัส61
เลขที่เอกสาร001/2562
คำอธิบายประกาศประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร
Files1567134442.Pakad Pok2 001.pdf
วันที่ประกาศ30-08-2019
ชื่อโครงการจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ปก
วงเงินงบประมาณ810000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล