รายละเอียดประกาศเชิญชวน #64

รหัส64
เลขที่เอกสารพิเศษ 23/09/2562
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2565
Files1569223765.photo 62-65.pdf
วันที่ประกาศ23-09-2019
ชื่อโครงการสิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2565
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง