รายละเอียดประกาศเชิญชวน #66

รหัส66
เลขที่เอกสารเลขที่ 2/2562
คำอธิบายซื้องานครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Files1572572506.Nakornsi.pdf
วันที่ประกาศ19-08-2019
ชื่อโครงการซื้องานครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วงเงินงบประมาณ2729400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง