รายละเอียดประกาศเชิญชวน #68

รหัส68
เลขที่เอกสารงค.(ค)98/63
คำอธิบายซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ
Files1576815101.scan post 9 item 0155.pdf
วันที่ประกาศ19-12-2019
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
วงเงินงบประมาณ1882740.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์