รายละเอียดประกาศเชิญชวน #69

รหัส69
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักาาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)
Files1585818267.scan0170.pdf
วันที่ประกาศ03-12-2019
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์