รายละเอียดประกาศเชิญชวน #7

รหัส7
เลขที่เอกสาร14/2558
คำอธิบายประกาศลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (ลิฟท์สำหรับคนโดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน) จำนวน 7 ชั้น 7 ประตู
Files1428123968.scanประกาศลิฟท์ สวป.0001.pdf
วันที่ประกาศ03-04-2015
ชื่อโครงการลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (ลิฟท์สำหรับคนโดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน) จำนวน 7 ชั้น 7 ประตู
วงเงินงบประมาณ2200000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง