รายละเอียดประกาศเชิญชวน #70

รหัส70
เลขที่เอกสารอว 0601.23/01
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักาาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ
Files1585818799.scan.pdf
วันที่ประกาศ30-10-2019
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ
วงเงินงบประมาณ940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์