รายละเอียดประกาศเชิญชวน #71

รหัส71
เลขที่เอกสารอว 0601.23/001
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
Files1585820085.scan post.pdf
วันที่ประกาศ07-11-2019
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (็Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ1195000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์