รายละเอียดประกาศเชิญชวน #72

รหัส72
เลขที่เอกสาร1/2563
คำอธิบายประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๓-๕ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB)
Files1594970808.pob.pdf
วันที่ประกาศ17-07-2020
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3-5 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB)
วงเงินงบประมาณ591000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์