รายละเอียดประกาศเชิญชวน #73

รหัส73
เลขที่เอกสารงด.ร 185/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการ สุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน
Files1595323192.ประกาศเชิญชวน.pdf
วันที่ประกาศ20-07-2020
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ2519600.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง