รายละเอียดประกาศเชิญชวน #74

รหัส74
เลขที่เอกสารงด.172/2563
คำอธิบายจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
Files1595323899.ประกาศเชิญชวน.pdf
วันที่ประกาศ29-06-2020
ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วงเงินงบประมาณ651000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง