รายละเอียดประกาศเชิญชวน #75

รหัส75
เลขที่เอกสารงด.170/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ
Files1595494786.ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง.pdf
วันที่ประกาศ18-06-2020
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ
วงเงินงบประมาณ8572902.20
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง