รายละเอียดประกาศเชิญชวน #76

รหัส76
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.82
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
Files1617181253.10-2564.pdf
วันที่ประกาศ29-03-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ1429700.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง