รายละเอียดประกาศเชิญชวน #78

รหัส78
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.84
คำอธิบายประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน
Files1617594225.Scan_MAC.pdf
วันที่ประกาศ30-03-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ1240000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง