รายละเอียดประกาศเชิญชวน #85

รหัส85
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1476
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Files1648540341.4.10.64.pdf
วันที่ประกาศ10-09-2021
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินงบประมาณ2307376.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง