รายละเอียดประกาศเชิญชวน #86

รหัส86
เลขที่เอกสาร15/2564
คำอธิบายเอกสารประกวดราคา
Files1652932683.เอกสารประกวดราคา.pdf
วันที่ประกาศ04-08-2021
ชื่อโครงการโครงการจัดทำระบบการเรียนการสอนห้องบรรยายอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยรามคำแหง และวิทยาเขตบางนา (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)
วงเงินงบประมาณ37944300.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง