รายละเอียดประกาศเชิญชวน #87

รหัส87
เลขที่เอกสาร4/2564
คำอธิบายประกาศเชิญชวน
Files1655280163.ประกาศเชิญชวน-สวอ.pdf
วันที่ประกาศ16-12-2020
ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบจัดสอบสำหรับห้องสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ24778100.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง