รายละเอียดประกาศเชิญชวน #88

รหัส88
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.149
คำอธิบายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง
Files1655349341.2-2565_0003.pdf
วันที่ประกาศ15-06-2022
ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง
วงเงินงบประมาณ12503300.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง