รายละเอียดประกาศเชิญชวน #9

รหัส9
เลขที่เอกสาร2/2558
คำอธิบายประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน
Files1429243662.scanประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน.pdf
วันที่ประกาศ10-04-2015
ชื่อโครงการงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ921000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง