รายละเอียดประกาศเชิญชวน #90

รหัส90
เลขที่เอกสาร12/2564
คำอธิบายประกาศและเอกสารประกวดราคา
Files1655455026.223.pdf
วันที่ประกาศ02-04-2021
ชื่อโครงการซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ20258096.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง