รายละเอียดประกาศเชิญชวน #97

รหัส97
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.181
คำอธิบายประกาศเชิญชวน
Files1660880721.E-Bidding.pdf
วันที่ประกาศ19-08-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง
วงเงินงบประมาณ55252080.24
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง