รายละเอียดประกาศเชิญชวน #98

รหัส98
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.204
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Files1662012467.1.pdf
วันที่ประกาศ01-09-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณ2169960.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง