รายละเอียดประกาศเชิญชวน #99

รหัส99
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.2058
คำอธิบายงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
Files1663050630.e_compressed (1).pdf
วันที่ประกาศ12-09-2022
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
วงเงินงบประมาณ2463000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง