รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ #2

รหัส2
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งคืนซากจากการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๗๒๕ รายการ
วันที่ประกาศ04-07-2022
ไฟล์1657591211.ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอาการฯ (ระยะที่ ๒).pdf