ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 11-20 of 43 result.
รหัสเลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
38งด.ผ.1/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ10-10-2023e-Biddingกองคลัง
37งด.ผ.๑/๒๕๖๗จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ10-10-2023e-Biddingสถาบันคอมพิวเตอร์
36อว.0601.0102/งด.ผ36จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย25-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
35งด.ผ.19/2566ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง14-07-2023e-Biddingกองคลัง
34อว 0601.0102/งด.ผ ๑๔ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง03-08-2022e-Biddingกองคลัง
33อว 0601.060723จ้างปรับปรุงอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน07-06-2023e-Biddingกองคลัง
32อว0601.1901/พด0574/6งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน27-02-2023e-Biddingกองคลัง
31อว 0601.0102/งดผ.22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620-07-2023e-Biddingกองคลัง
30อว 0601.0102/งด.ผ.27จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง10-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
29งด.ผ.23/2566ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง04-08-2023e-Biddingกองคลัง