ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 11-20 of 43 result.
รหัสเลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
6อว 0601.0102/งด.ผ.20จ้างเหมาบริการจำกัดหนู 9 อาคาร09-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
8อว 0601.0102/งด.ผ 21จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย17-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
11อว 0601.0102/งด.ผ.23จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 26-08-2022e-Biddingกองคลัง
12อว 0601.0102/งด.ผ.22จัดซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช26-08-2022e-Biddingกองคลัง
13อว 0601.0102/งด.ผ 22ซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช26-08-2022e-Biddingกองคลัง
22อว 0601.0102/งด.ผ.251600000002-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
15อว 0601.0102/งด.ผ.24จ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)20-10-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
17อว 0601.0102/งด.ผ.5จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 1006-12-2022e-Biddingกองคลัง
18อว 0601.0102/งด.ผ.6จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 1606-12-2022e-Biddingกองคลัง
25อว 0601.0102/งด.ผ.12จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 16-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง