ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 21-30 of 43 result.
รหัสเลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
28งด.ผ.19ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม26-06-2023e-Marketกองคลัง
27อว 0601.0102/งด.ผ17จัดจ้างงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน06-06-2023e-Biddingกองคลัง
26อว 0601.0102/งด.1218รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง26-04-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
25อว 0601.0102/งด.ผ.12จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 16-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
23P66030031428งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน23-03-2023e-Biddingกองคลัง
22อว 0601.0102/งด.ผ.251600000002-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
21อว ๐๖๐๑.0102/งด.ผ.16จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 05-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
20อว 0601.0102/งด.ผ.15จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง05-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
19P65080000781จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคาร จอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง01-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
18อว 0601.0102/งด.ผ.6จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 1606-12-2022e-Biddingกองคลัง