ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 1-10 of 43 result.
รหัสเลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
19P65080000781จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคาร จอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง01-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
23P66030031428งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน23-03-2023e-Biddingกองคลัง
42P66120013213จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด07-12-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
48งด.ผ 25/2566ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง09-08-2023e-Biddingกองคลัง
38งด.ผ.1/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ10-10-2023e-Biddingกองคลัง
49งด.ผ.10/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์-การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ19-02-2024e-Biddingกองคลัง
28งด.ผ.19ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม26-06-2023e-Marketกองคลัง
35งด.ผ.19/2566ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง14-07-2023e-Biddingกองคลัง
29งด.ผ.23/2566ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง04-08-2023e-Biddingกองคลัง
47งด.ผ.5จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม09-01-2024e-Marketกองคลัง