รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #10

รหัส10
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว.0601.14/40
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
Files1662526073.1.pdf
วันที่ประกาศ18-01-2021
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑
วงเงินงบประมาณ2463000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง