รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #11

รหัส11
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.23
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1663146518.2603400.2.pdf
วันที่ประกาศ26-08-2022
ชื่อโครงการจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2603400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง