รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #12

รหัส12
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.22
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1663212930.22_0001.pdf
วันที่ประกาศ26-08-2022
ชื่อโครงการจัดซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2354000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง