รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #13

รหัส13
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ 22
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1663668799.plan.pdf
วันที่ประกาศ26-08-2022
ชื่อโครงการซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2354000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง