รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #15

รหัส15
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.24
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
Files1674117140.24-20-09-65.pdf
วันที่ประกาศ20-10-2022
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ16000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง