รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #16

รหัส16
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงด.ผ1
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
Files1672733371.9.pdf
วันที่ประกาศ06-10-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
วงเงินงบประมาณ40000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง