รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #17

รหัส17
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.5
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 10
Files1674015192.TWIN10.pdf
วันที่ประกาศ06-12-2022
ชื่อโครงการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 10
วงเงินงบประมาณ5940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง