รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #18

รหัส18
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.6
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 16
Files1674015426.VLT16.pdf
วันที่ประกาศ06-12-2022
ชื่อโครงการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 16
วงเงินงบประมาณ1775000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง