รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #19

รหัส19
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างP65080000781
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคาร จอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง
Files1676273793.Plan Lift 2023.pdf
วันที่ประกาศ01-08-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ170772.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง