รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #21

รหัส21
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว ๐๖๐๑.0102/งด.ผ.16
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
Files1676529872.pp..pdf
วันที่ประกาศ05-08-2022
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ35200.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง