รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #22

รหัส22
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.25
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง16000000
Files1676531592.2222.pdf
วันที่ประกาศ02-09-2022
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ
วงเงินงบประมาณ16000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง