รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #24

รหัส24
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างP๖๕๑๑๐๐๔๘๘๔๑
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
Files1680253602.800.pdf
วันที่ประกาศ24-11-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ4957400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง