รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #34

รหัส34
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ ๑๔
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Files1696238241.2.ประกาศ+แผน.pdf
วันที่ประกาศ03-08-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณ2169960.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง