รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #36

รหัส36
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว.0601.0102/งด.ผ36
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Files1696928487.99.pdf
วันที่ประกาศ25-08-2023
ชื่อโครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
วงเงินงบประมาณ75949200.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง