รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #37

รหัส37
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงด.ผ.๑/๒๕๖๗
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ
Files1698223154.P.pdf
วันที่ประกาศ10-10-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ
วงเงินงบประมาณ32360000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์