รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #38

รหัส38
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงด.ผ.1/2567
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ
Files1698226575.P.pdf
วันที่ประกาศ10-10-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ
วงเงินงบประมาณ32360000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง