รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #4

รหัส4
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.8.
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
Files1658823004.P65020017642.pdf
วันที่ประกาศ17-02-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ608200.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง