รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #41

รหัส41
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.03/LOGBพด273
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17
Files1704693803.13092566.pdf
วันที่ประกาศ13-09-2023
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17
วงเงินงบประมาณ2210000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง