รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #42

รหัส42
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างP66120013213
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด
Files1705628887.plan07dec2023.pdf
วันที่ประกาศ07-12-2023
ชื่อโครงการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด
วงเงินงบประมาณ540000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง