รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #7

รหัส7
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.19
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Files1660623268.PLAN MX-M464N_20220808_122915.pdf
วันที่ประกาศ08-08-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง
วงเงินงบประมาณ55252080.24
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง