รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #8

รหัส8
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ 21
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Files1660790307.plan.pdf
วันที่ประกาศ17-08-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
วงเงินงบประมาณ71094000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง